window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DGMP9Z7V7M');

Students are involved in developing the learning platform

By |2022-04-21T14:28:30+02:00April 21st, 2022|Studenter, Tandhygienist, Tandläkare, Tandsköterska, Tandvård, Uppdateringar|

Clinic Academy now asks students to provide their input to complete the learning platform for individual users. For us, it is obvious that future dentists, dental hygienists, and dental nurses are involved and influence how they maintain their knowledge in their future careers. We see the involvement of future professionals in dentistry as

What is a digital LMS platform?

By |2022-04-26T11:05:41+02:00January 30th, 2022|Uncategorized|

LMS platform, e-Learning, digital learning platform and educational platform Yes, dear children have many names. But what exactly is an LMS platform? The LMS platform is often called a learning platform - and that's exactly what it is! LMS stands for learning management system. It is a system that enables online learning completely

Clinicproduction International AB

Är ett joint venture bolag baserat i södra Sverige. Företaget bildades för att möta behoven av digitala lösningar som möjliggör kunskapsutveckling för all personal inom tandvårdsbranschen.

Intresseanmälan

Vi lanserar Clinic Academy inom kort. Få tillgång till kliniska videor, webbinarier och digitalt utbildningsmaterial anpassad för alla professioner inom tandvårdsbranschen. Registrera dig så kontaktas du vid lansering av Clinic Academy.
Go to Top